Poškození vozidla kvůli špatnému stavu vozovky, srážka se zvěří a opuštění místa nehody viníkem. To jsou tři nejčastější případy, u kterých si čeští řidiči velmi často neví rady, jak správně postupovat. Jak se v těchto situacích nejlépe zachovat, abyste si usnadnili vyřízení pojistné události, Vám poradí Ladislav Bělina, vedoucí divize autopojištění ve Slavia pojišťovně.

Případ první: Poškodil jsem si auto na rozbité vozovce. Jak mám postupovat?

Zejména na konci zimy se řidiči musí potýkat s poničenými vozovkami, které jim mohou značně poškodit vůz. Právě výtluky na vozovkách jsou častou příčinou poškození vozidel. Má vůbec majitel vozidla právo na uhrazení škody a jak má takovou situaci řešit?

„Pokud k takové situaci došlo a nemáte havarijní pojištění, můžete požadovat náhradu škody na správci komunikace. Musíte však prokázat a předložit důkazy, že škoda na autě byla způsobena špatným stavem vozovky. Pro tyto účely si pořiďte detailní fotodokumentaci s podrobným popisem, kde a jak se nehoda stala, vhodné je také svědectví další osoby. Jestliže máte havarijní pojištění, náhradu škody zapříčiněnou silničním výtlukem můžete uplatit u své pojišťovny,“ popisuje správný popis řešení pojistné události Ladislav Bělina ze Slavia pojišťovny.

Případ druhý: Mám nárok na náhradu škody na autě z důvodu srážky se zvířetem?

Počet nehod, které způsobí srážka se zvířetem, každoročně narůstá. V loňském roce nárůst činil dokonce 15 procent. Srážka musí být v každém případě oznámená policii, která o nehodě informuje příslušný myslivecký spolek. Kdo je však za škodu zodpovědný a má majitel poškozeného vozidla nárok na škodu? Jistotou je havarijní pojištění. Pokud jej nemáte, můžete si k povinnému ručení sjednat připojištění. Některé pojišťovny dokonce riziko srážky se zvěří mají zahrnuté již v základním balíčku.

„Pokud nemáte sjednané havarijní pojištění, tak si škodu zaplatíte logicky ze svého, v opačném případě ji kryje pojistka. Chcete-li být před tímto typem nehody chráněni ale zaplatit na pojistném méně, vyřeší to velmi praktické připojištění k povinnému ručení. Obecně je třeba počítat s tím, že ne všechny úseky silnic a dálnic mají oplocení proti zvěři a srážka může skončit i celkovou destrukcí vozidla,“ vysvětluje Ladislav Bělina.

Případ třetí: Jak mám postupovat, když viník nehody ujel z místa nehody?

Velmi častým případem je opuštění místa nehody viníkem (např. parkoviště). Majitelé poškozeného vozidla si nejsou jisti, zda vůbec mají právo uplatnit škodu z povinného ručení. „Pokud by poškozený řidič chtěl řešit škodu tímto způsobem, potřebuje znát původce dopravní nehody. Ten přitom nemusí být v době zjištění nehody osobně přítomen. K jeho identifikaci postačí i lísteček, který viník zanechal poškozenému řidiči za stěračem auta. Původce nehody mohou identifikovat také svědci. V případě, že viník není zjištěn, nelze škodu z povinného ručení proplatit. Poškozený řidič však může v takovém případě využít k náhradě škody svého havarijního pojištění,“ říká Ladislav Bělina.