Seznam správců

Seznam správců

Tento dokument „Seznam správců“ navazuje na právní dokument „Podmínky zpracování osobních údajů“ společnosti Elephant Orchestra, s.r.o., IČ: 032 72 974, se sídlem Rohanské nábřeží 678/29, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 229733 („Elephant Orchestra, s.r.o.“) ze dne 1.10.2018 a obsahuje kategorie dalších správců, kteří provádějí zpracování za stejným účelem jakožto správce Elephant Orchestra, s.r.o.

Vymezení kategorií správců

Kategorie správců jsou uvedeny níže:

V Praze dne 1. 10. 2018