Základní nabídka povinného ručení hradí škody na:

V základní nabídce povinného ručení jsou rovněž obsaženy asistenční služby, jejichž účelem je zlepšení služeb a především poskytnutí pomoci při nehodě či poruchách vozidla.

Limity pojistného plnění u povinného ručení jsou zákonem dané na 35 mil. u škod na věcech a ušlém zisku a 35 mil. u škod na zdraví. .

K základní nabídce máte navíc možnost připojistit si další rizika související s provozem vozidla:

Rozsah povinného ručení, výše limitu pojistného plnění a rozsahu asistenčních služeb je závislý na jednotlivých pojišťovnách. Pojišťovny samozřejmě nabízí povinného ručení v několika limitech. Tzn. že za vyšší cenu získáte kvalitnější pojistnou ochranu.