Získejte nejlevnější povinné ručení
Porovnat povinné ručení
Porovnáváme nabídky těchto společností

Povinné ručení a zákony

Pod zkráceným pojmem povinné ručení se skrývá pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla. Toto pojištění patří mezi povinná neboli zákonná pojištění a týká se všech vlastníků vozidel. Povinné ručení musí mít sjednané každé provozované vozidla s přidělenými registračními značkami a technickým průkazem.

Odpovědnostní pojištění chrání všechny účastníky provozu

Povinné ručení má chránit všechny účastníky silničního provozu na území České republiky před finančními důsledky škod, které jim může způsobit jiný účastník silničního provozu. Řidič, který nehodu způsobí, škodu nahlásí své pojišťovně, a ta ji dle domluvených podmínek, uhradí poškozenému.

V současné době o výši odškodného rozhodují soudy a to na základě nového občanského zákoníku, který zrušil dosavadní tabulky. Výše škody se nyní stanovuje individuálně a s ohledem na všechny okolnosti případu.

Povinné ručení a zákon č. 168/1999 Sb.

A jelikož se jedná o zákonné pojištění, řekněme si pár slov o zákoně, který povinné ručení podrobně definuje. První verze zákona o povinném ručení byla uvedená v platnost 1. ledna 2000. Od té doby byl zákon několikrát novelizován. Naposledy se tak stalo 18. prosince 2015 zákonem č. 354/2014 Sb.

Poslední novinkou se stalo zrušení tzv. sankčního poplatku, který byl vymáhán Českou kanceláří pojistitelů od řidičů, kteří povinné ručení sjednané neměli. Nově je majitel nepojištěného vozidla pouze pokutován a to až do výše 40 000 korun.

Chci porovnat nabídky