V roce 2015 pojišťovny prověřily více než 15 tisíc pojistných událostí, které jevily známky pojistného podvodu v celkové hodnotě 1,2 miliardy korun. Z hlediska počtů se jedná o 60procentní nárůst oproti předešlému roku 2014. Z pohledu finanční škody pojistné podvody však vzrostly pouze o 9 procent. Důvodem je podle pojišťoven fakt, že vzrostl počet drobných pojistných podvodů v oblasti pojištění osob (životní pojištění, úrazové pojištění a pojištění nemocí).

Počet odhalených pojistných podvodů v roce 2015:

Obor pojištění Počet případů (v ks) Výše škody (v Kč)
Pojištění majetku 1 607 407 344
Pojištění vozidel 6 008 353 850
Pojištění osob 7 602 250 177
Pojištění odpovědnosti 526 197 107
Celkem 15 743 1 208 478

Zdroj: ČAP

Z výše uvedené tabulky je patrné, že nejvíce pojistných podvodů bylo spácháno v oblasti pojištění osob, což je dokonce o 90 procent více než v roce 2014. Asociace českých pojistitelů (ČAP - Česká asociace pojišťoven) uvádí, že se jim podařilo odhalit jak řadové podvodníky, kteří zneužívají denní dávky za dobu pracovní neschopnosti, tak i velké organizované skupiny, které stojí za rozsáhlými pojistnýmI podvody v řádech několika miliónů korun.

"V souvislosti s rostoucími nároky na odškodnění podle nového občanského zákoníku lze očekávat i více pokusů o pojistné podvody v této oblasti. Proto na půdě ČAP pracujeme na rozšíření stávajícího Systému pro výměnu informací o podezřelých okolnostech, který pomáhá pojišťovnám identifikovat podezřelé okolnosti v povinném ručení (SVIPO) i do oblastí úrazového pojištění a pojištění nemoci (SVIPO II)," uvedl Jan Matoušek, výkonný ředitel České asociace pojišťoven.

V čele pojistných podvodů se stále drží i oblast pojištění vozidel, kde bylo odhaleno o 37 procent více pojistných události oproti roku 2015 o celkovém objemu 353 miliónu korun. U opravdových nehod pojištění nejčastěji do hlášení uvádí vyšší škodu, než byla v reálu. Nejvíce pojistných podvodů se však týká fingovaných dopravních nehod. Pojištění jsou schopni si vymyslet až neuvěřitelné příběhy, aby se domohli pojistného plnění. Úsměvným případem je například příběh muže, který o “pojistný podvod” dokonce požádal samotnou pojišťovnu.

„Přišel nám dopis od klienta, který nám podrobně, i s příslušnými osobními údaji, popsal, jak jeho kamarád naboural auto a jeho známá s ním poté sjednala pojistku a antidatovala datum jejího sjednání. Sice prý mu Kooperativa krátila pojistné plnění, protože vozidlo neabsolvovalo povinnou prohlídku, ale spokojil se i s tím. No, a jelikož teď také naboural své nové auto, chtěl by ho pojistit stejně jako jeho kamarád. Ale bohužel na tu jeho známou nemá kontakt, tak na koho by se z Kooperativy mohl obrátit. Všichni tři samozřejmě obdrželi obvinění z pojistného podvodu,“ popisuje úsměvný případ Vojtěch Stavný z Kooperativa pojišťovny.

Podvádět se nevyplácí

Ve výsledku je však jedno, zda je pojistný podvod zábavný či nikoliv. V každém případě se totiž jedná o trestný čin, který je posuzován podle § 210 trestního zákoníku. Za pojistný podvod hrozí pachateli až deset let odnětí svobody. Tato část trestního zákoníku říká, že:
 
(1) Kdo uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo podstatné údaje zamlčí
a) v souvislosti s uzavíráním nebo změnou pojistné smlouvy,
b) v souvislosti s likvidací pojistné události, nebo
c) při uplatnění práva na plnění z pojištění nebo jiné obdobné plnění,
bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.
 
(2) Stejně bude potrestán, kdo v úmyslu opatřit sobě nebo jinému prospěch vyvolá nebo předstírá událost, s níž je spojeno právo na plnění z pojištění nebo jiné obdobné plnění, nebo stav vyvolaný pojistnou událostí udržuje, a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou.
 
(3) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 a byl-li za takový čin v posledních třech letech odsouzen nebo potrestán.
 
(4) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 větší škodu.
 
(5) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované skupiny,
b) spáchá-li takový čin jako osoba, která má zvlášť uloženou povinnost hájit zájmy poškozeného, nebo
c) způsobí-li takovým činem značnou škodu.
 
(6) Odnětím svobody na pět až deset let bude pachatel potrestán,
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu, nebo
b) spáchá-li takový čin v úmyslu umožnit nebo usnadnit spáchání trestného činu vlastizrady (§ 309), teroristického útoku (§ 311) nebo teroru (§ 312).
(7) Příprava je trestná.

Zdroj: Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
 
Zjednodušené řečeno, k pojistnému podvodu dojde tehdy, když pojištěný uvede nepravdivé či zkreslené údaje, zamlčí podstatné údaje, případně úmyslně vyvolá pojistnou událost anebo se snaží vzniklou škody navýšit za účelem vlastního obohacení.
 
Konkrétní příklady pojistného jednání:

TIP: Podvádět neptořebujete, když si pojištění uzavřete zavčasu. Uzavřete si havarijní pojištění na iPojištění.cz a chybu neuděláte!