Získejte nejlevnější povinné ručení
Porovnat povinné ručení
Porovnáváme nabídky těchto společností

Pojištění motorových vozidel

Co vše víte o pojištění motorových vozidel? Víte, co vše zahrnuje, a čeho se týká? U pojištění vozidel rozlišujeme dva základní druhy pojištění. Jsou jimi povinné ručení a havarijní pojištění. Někteří lidé si je stále pletou, a proto si vysvětlíme základní rozdíl. Povinné ručení je pojištění zákonné a tedy povinné pro všechny vlastníky provozovaných vozidel. Kryje veškeré škody, které vlastník vozidla způsobí jeho provozem na majetku, zdraví či životě jiných osob.

Havarijní pojištění je pojištěním dobrovolným a žádný zákon jej nenařizuje. Kryje škody, na které se nevztahuje povinné ručení. Jedná se o škody způsobené živelnou událostí (např. velká voda, pád stromu, požár, úder blesku a další), havárií, vandalismem či krádeží. Havarijní pojištění kryje například riziko střetu se zvěří. Toto riziko už je však možné připojistit v rámci povinného ručení.

Pojištění vozidel a doplňková připojištění

Výše uvedené druhy pojištění motorových vozidel nejsou zdaleka vše. V rámci pojištění vozidel, povinného ručení i havarijního pojištění, je možné si sjednat další doplňková připojištění, která rozšiřují základní rozsah pojištění. Mezi nejčastěji využívaná připojištění patří pojištění skel, úrazové pojištění řidiče či všech členů posádky a pojištění zavazadel.

Důležitou součástí pojištění jsou také asistenční služby. Jejich hlavním cílem je pomoci řidičům v nesnázích, ať už se jedná o dopravní nehodu či poruchu. Asistenční služby jdou opět rozšířit. Rozsah však vždy závisí na konkrétní pojišťovně.

Chci porovnat nabídky