Pojišťovny se také odkazují na nový občanský zákoník, podle kterého není možné přístup k likvidaci škod paušalizovat. Škody tedy posuzují individuálně. Nejvíce kritik přišlo od internetových projektů Vaše nároky.cz a Amortizace.cz, které pojišťovny obviňují z úmyslného krácení pojistných plnění z důvodu amortizace.

„V přístupu ke stanovení skutečné škody podle nového občanského zákoníku se již v současné době nepoužívá znalecký standard jako v minulosti a neuplatňuje se žádná tzv. korekce nákladů na materiál,“ uvedl Tomáš Zavoral, mluvčí České pojišťovny.

„Pojišťovny hradí skutečně vzniklou škodu tak, aby bylo možno vozidlo uvést do stavu před nehodou. Je logické, že nehodou poškozený motor, který má najeto 200 tisíc kilometrů, nelze nahradit zcela novým motorem či prorezlý starý výfuk namontovaný doma v garáži nelze nahradit novým značkovým dílem namontovaným v autorizovaném servisu,“ vysvětlil Aleš Povr z České asociace pojišťoven (ČAP).

Účelně vynaložené náklady podle nového občanského zákoníku

Nový občanský zákoník nově řeší tzv. účelně vynaložené náklady. Ty je nutné zvažovat individuálně a podle kritérií, jako je stav, opotřebení, stáří, způsob provozu či počet ujetých kilometrů.

„Při likvidaci škod na starších vozidlech se již od prvopočátku s klientem (poškozeným) domlouváme, jakým způsobem udělat opravu tak, aby dopad na peněženku klienta byl nulový. Pro takové opravy je vhodnou alternativou použití kvalitativně rovnocenných (neznačkových) dílů z tzv. aftermarketů. Jejich použitím servis zajistí opravu v účelné výši a současně dodrží bezpečnostní i kvalitativní parametry pro uvedení vozidla do původního stavu,“ řekl dále Tomáš Zavoral.