Před škodami, které způsobíte vy, vaše děti či dokonce váš pes, vás nejjednodušeji ochrání pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě. Tuto pojistku jistě dobře znáte, obyčejně se ji přezdívá “pojištění na blbost” nebo také zkráceně “blbostka”.

Častěji se tento typ pojištění využívá v zaměstnaneckém poměru, kde chrání zaměstnance před škodami způsobené zaměstnavateli na jeho majetku. K podobným škodám však může dojít i v běžném životě. Mění se pouze účastníci. Tentokrát se na “scénu” dostávají obyčejní lidé.

Vytopený soused, rozbité okno i rozkousaná luxusní kabelka

Abychom si o pojištění odpovědnosti mohli udělat jasnou představu, je hlavní vědět, na jaké případy se vztahuje. Mezi typické škody, které pojištění odpovědnosti v běžném životě hradí, patří například:

Podobných případů bychom mohli jmenovat desítky i stovky. Princip je jasný. Pokud někomu prokazatelně způsobíte škodu na majetku nebo zdraví, nesete za ni odpovědnost a budete platit. Některé škody vyjdou na pár stovek, jiné se mohou vyšplhat i na miliony korun. To se týká případu, kdy svou nedbalostí a neopatrností zaviníte vážné zranění.

Typickým příkladem ze zimních hor je srážka mezi dvěma lyžaři. Zraněný poškozený může po viníkovi požadovat:

Při opravdu vážném úrazu budou zlomené lyže hrát podružnou roli. Nejvýše se vyšplhají náklady na léčbu a případně i bolestné. Obzvláště, pokud má poškozený trvalé následky na zdraví. Pokud má však viník sjednané pojištění odpovědnosti, pojišťovna za něj škodu uhradí až do výše sjednaného pojistného limitu.

Ke škodám však může dojít nejen na horách, ale kdykoliv v průběhu běžného života při provozování provozu domácnosti (např. spotřebičů), rekreačních sportů (cyklistika, in-line brusle, lyžování apod.), v důsledku držby bytu či jiné budovy, při chovu domácích zvířat a hlídání malých dětí.

Sjednané pojistné limity versus pojistné

Pojištění odpovědnosti si lze sjednat samostatně nebo jako součást pojištění domácnosti. Do jedné smlouvy mohou být zahrnuti i ostatní členové domácnosti a domácí mazlíčci.

Při výběru jakéhokoliv typu pojištění hraje významnou roli cena pojištění - pojistné. Pojištění odpovědnosti stojí pár set korun ročně. Nesnažte se ušetřit pár korun a raději dejte přednost pojištění s dostatečně vysokými pojistnými limity, které se pohybují ve výši od jednoho až do 15 milionů Kč. S ohledem na nabídku konkrétní pojišťovny mohou být i vyšší.