Nejvýhodnější havarijní pojištění
Porovnat havarijní pojištění
Porovnáváme nabídky těchto společností

Havarijní pojištění Generali

Generali havarijní pojištění online Jedná z největších českých pojišťoven Generali nabízí v rámci pojištění vozidla vedle povinného ručení také havarijní pojištění. To je určené k ochraně vlastního motorového vozidla pro případ jeho poškození či zničení v důsledku živelné události, havárie či vandalismu a zahrnuje také riziko krádeže. V každém případě u havarijního pojištění platí, že není důležité, kdo nehodu způsobil. Havarijní pojištění je dobrovolné, ale vzhledem k hrozícím riziku je doporučováno zejména majitelům nových vozidel. Pojišťovny však nabízí i havarijní pojištění přizpůsobené starším vozidlům. Havarijní pojištění Generali Havarijní pojištění Generali je poskytováno ve třech variantách. První varianta Všechna rizika zahrnuje pojištění pro případ havárie, krádež vozidla či jeho části, živelné události, vandalismu, pádu či nárazu živé nebo neživé věci. Druhá varianta kryje rizika havárie, živelné události, pádu či nárazu živé nebo neživé věci. Třetí varianta je omezená nejvíce a vztahuje se pouze na škody způsobené v důsledku odcizení vozidla. Pojištění je platné na celém území Evropy s výjimkou Islandu, Grónska, Špicberků, Kanárských ostrovů, Madeiry, Kypru a Azorských ostrovů. K základnímu rozsahu pojištění nabízí havarijní pojištění Generali také připojištění všech skel, úrazové připojištění všech cestujících, připojištění cestovních zavazadel, připojištění náhradního vozidla a připojištění právní ochrany. V ceně pojistného jsou asistenční služby, které je možné rozšířit za poplatek. Chci porovnat nabídky