Lepší je být připraven

Každé léto vyráží na dovolenou vlastním autem stovky Čechů. Někteří chtějí ušetřit, jiní vítají větší svobodu při cestování. Ať už je důvod jakýkoliv, každé delší cestě by měla předcházet důkladná kontrola a servis vozidla. Předejdete tak možným komplikacím a nehodám, k nimž by mohlo dojít v důsledku technické závady.

To znamená odvézt vozidlo s dostatečným předstihem do servisu a nechat jej kompletně zkontrolovat a samozřejmě opravit zjištěné závady. Vedle technického stavu nezapomeňte zkontrolovat platnost zelené karty a zákonného pojištění vůbec. Pro všechny případy je vhodné mít nejen uzavřené povinné ručení, ale také havarijní pojištění. Pokud nemáte celoroční, sjednejte si alespoň krátkodobé havarijní pojištění platné po dobu pojištění.

Na cestu autem se vydejte pouze tehdy, pokud je vaše auto v naprostém technickém pořádku, a v pořádku je i pojištění. Rovněž si zapište všechny potřebné kontakty, abyste je nemuseli složitě shánět v kritický moment. Jedná se o číslo na pojišťovnu, asistenční linku či právníka. Čas věnovaný přípravě oceníte tehdy, až vás auto nenechá nikde na holičkách. A mimochodem, nezapomeňte pojistit také sebe, nejen auto.

Čas nevrátíte, neztrácejte nervy a zachovejte chladnou hlavu

Sebelepší technický stav nedokáže zabránit dopravním nehodám. Dlouhé hodiny za volantem, únava, neznámé prostředí a nekonečné kolony jsou hlavními příčinami nehod během letních dovolených. Pokud se ocitnete přesně v takové situaci, pokuste se zachovat chladnou hlavu. S naším postupem nehodu vyřešíte co nejrychleji.

Krok první: Zhodnoťte situaci a adekvátně reagujte

Krátce po dopravní nehodě nejprve zhodnoťte celou situaci. Jsou vůbec nějaké škody? Jaké? Jsou škody pouze na vozidle? Je někdo zraněný? První pozornost věnujte zraněným. Poskytněte první pomoc dle možností a v případně nutnosti zavolejte záchrannou službu. Ve všech zemích Evropské Unie by mělo fungovat jednotné volací číslo 112.

Krok druhý: Označte místo nehody

Ještě ve vozidle si oblečte záchranné vesty. S vysokou mírou opatrnosti vystupte a místo nehody viditelně označte. Nechte puštěné “blikačky” a správně umístěte výstražný trojúhelník za vozidlo. Posádku, je-li to možné, odveďte na bezpečné místo pryč ze silnice. Nikdy nenechávejte děti v odstaveném autě samotné a bez dozoru!

Vyžaduje-li to závažnost nehody, přivolejte místní policii. Policii volejte vždy, dojde-li ke zranění, nebo k vysokým škodám na vozidle či vozidlech. Pokud je škoda zanedbatelná, domluvte se s ostatními účastníky nehody. V případě jazykové bariéry volejte policii vždy. Zkontaktujte svou pojišťovnu a informujte ji o tom, co se stalo.

Krok třetí: Zdokumentujte místo nehody

Poté si k ruce vezměte mezinárodní evropský protokol o nehodě. Pokud jej nemáte, postačí kus papíru. Nehodu důkladně popište a zakreslete. Poškozená vozidla i místo nehody důkladně nafoťte. Do záznamu nezapomeňte uvést jména všech účastníků nehody, nejen řidičů. Zapište si jejich jména, adresy, model a značku auta. Nezapomeňte na zelenou kartu. To vše vám usnadní následná jednání s pojišťovnou.

V případě jazykové bariéry vám pomůže asistenční služba vaší pojišťovny nebo konzulát České republiky. O pomoc požádejte vždy, když něčemu nerozumíte, nebo máte pocit, že se vás snaží místní policie obvinit. Zastupitelský úřad je v dané zemi od toho, aby pomáhal svým občanům. Primárně však řeší závažné případy nehod, obvinění či zatčení.

„Pokud v zemi, v níž se občan České republiky nachází, není zřízen zastupitelský úřad České republiky, může se občan České republiky obrátit na zastupitelský úřad některého z členských států Evropské unie, který v zemi sídlí,“ uvádí Ministerstvo vnitra na svých stránkách.

Krok čtvrtý: Buďte slušní, hádky problém nevyřeší

Při každé dopravní nehodě se lidé chovají emotivně. Je to logické. Vulgární či dokonce agresivní chování a hádky problém vyřešit nepomohou, spíše naopak. Slušně se chovejte nejen k ostatním účastníkům nehody, ale i k policii. Nezapomeňte, že nehoda se řeší vždy podle právního řádu země, v níž k nehodě došlo.

Zároveň se však nenechte přesvědčit a nepodepisujte nic, čemu dobře nerozumíte. Do protokolu či záznamu o nehodě raději zapište své vyjádření klidně v českém jazyce. Protokol o nehodě podepište pouze tehdy, pokud s ním souhlasíte. To platí pro všechny účastníky nehody.

Krok pátý: Udělejte, co vám řekne pojišťovna

Protokol o nehodě je sepsaný a podepsaný. Nyní vyčkejte na pomoc, kterou vám doporučí nebo sežene pojišťovna podle závažnosti nehody a způsobené škody. Aby vás náprava škody nevyšla draze, je vhodné mít sjednané opravdu dobré pojištění nejlépe s rozšířenými asistenčními službami. Teprve v tuto chvíli totiž pochopíte, proč se vyplatí zaplatit navíc pár set korun. Veškeré dokumenty doručte své pojišťovně co nejdříve. Ta bude celou situaci řešit s ohledem na míru zavinění a typ pojištění.
 
TIP: Pojistěte si své vozidlo před cestou na iPojištění.cz! Pojištění je za pár korun a navíc dostanete dárek.