Pojištění si sjednáváme proto, aby nám pojišťovna uhradila veškeré škody na vozidle, ke kterým dojde v důsledku nehody, a které jsou pojištěné. Realita však ukazuje, že pojišťovny často krátí pojistné plnění i o desítky procent, a to zcela neoprávněně. Jak se v takovém případě bránit?

V loňském roce ukázal obsáhlý test časopisu dTest, že pojišťovny neoprávněně krátí pojistné plnění. Letošní rok tento trend bohužel potvrdil a to v hojném počtu. Například v případě pojištění vozidel se tak děje poměrně často. Pokud si klient sjedná povinné ručení i havarijní pojištění a platí pojistné, logicky očekává, že v případě pojistné události mu pojišťovna vyplatí pojistné plnění přesně dle smluvních podmínek.

Praxe je však jiná a klient zaplatí více, než by měl

Ukázalo se, že realita je úplně jiná. Pojišťovny vyplácí prostředky na opravu škod, ale zdráhají se hradit nové náhradní díly. Jejich argumentem je to, že poškozený díl byl v době pojistné události opotřebován používáním. Z tohoto důvodu odmítají uhradit nový díl za plnou cenu.

Ve výsledku tak klient zaplatí více, než by měl. Nejenže pojišťovny odmítají vyplatit plné pojistné plnění, ale také se často snaží uměle navýšit spoluúčast klienta. A to je v rozporu se smluvními podmínkami. To si klienti bohužel neuvědomují a místo, aby pojišťovnu upozornili na nefér chování, platí i to, co by jim pojišťovna měla automaticky proplatit. Pokud si nejste zcela jisti chováním své pojišťovny, nezapomeňte se poradit s odborníky. O pomoc můžete požádat také sdružení dTest, která Vám poradí, jak danou situaci vyřešit.