<meta name="keywords" content="havarijní pojištění, kalkulace, kalkulačka " /> <meta name="description" content="Havarijní pojištění online od ipojisteni.cz. Srovnejte pomocí kalkulace nabídky všech pojišťoven v ČR a vyberte si nejlevnější havarijní pojištění." /> <meta name="title" content="Záznam o dopravní nehodě" />
Získejte nejlevnější povinné ručení
Porovnat povinné ručení
Porovnáváme nabídky těchto společností

Záznam o dopravní nehodě

Ke každé dopravní nehodě, k níž nebyla přivolaná ČR (Policie ČR nemusí být přivolána v případech, kdy nedošlo ke zranění nebo k hmotné škodě vyšší než 50 000 Kč), musí být sepsán písemný záznam. K tomuto účelu existuje formulář tzv. „Záznam o dopravní nehodě“. Písemný záznam ale může být učiněn i na čistém listu papíru. Důležité je, aby záznam o nehodě byl podepsán všemi účastníky nehody.

Záznam o dopravní nehodě

 

Ke každé dopravní nehodě, k níž nebyla přivolaná ČR (Policie ČR nemusí být přivolána v případech, kdy nedošlo ke zranění nebo k hmotné škodě vyšší než 50 000 Kč), musí být sepsán písemný záznam. K tomuto účelu existuje formulář tzv. „Záznam o dopravní nehodě“. Písemný záznam ale může být učiněn i na čistém listu papíru. Důležité je, aby záznam o nehodě byl podepsán všemi účastníky nehody.

„Záznam o dopravní nehodě“ byl vytvořen dle vzoru od Comité Européen des Assurance (CEA) a platí v celé Evropě. Z tohoto důvodu je vytvořen v několika jazycích a jednotlivé vzory sobě odpovídají a proto je lze jednoduše přeložit a vyplnit. Z tohoto důvodu jsou jednotlivé body očíslovány.

Jak záznam o dopravní nehodě správně vyplnit a na co si dát pozor

 1. Pro dvě vozidla použijeme vždy jen jednu sadu. Vyplnění musí být čitelné.
 2. Při vyplňování dávejte pozor zejména v následujících bodech:
  • bod 8: se týká Vás – číslo dokladu o pojištění odpovědnosti, číslo zelené karty
  • bod 9: se týká Vašeho řidičského průkazu
  • bod 10: zde je potřeba velmi přesně označit místo srážky
  • bod 12: vyberte odpovídající variantu a zapište počet označených políček
  • bod 13: jednoduchým způsobem zakreslete průběh nehody
 3. Nezapomeňte uvést jména a adresy svědků, případně jejich svědectví (zejména pokud je odlišné).
 4. Záznam musí podepsat všichni účastníky nehody (řidiči) a každý obdrží po jednom vyhotovení.
 5. Řádně vyplněný a podepsaný „Záznam o dopravní nehodě“ zašlete nebo předejte svému pojistiteli, přičemž si nezapomeňte sjednat prohlídku vašeho vozidla.