<meta name="title" content="Rozsah povinného ručení" />
Získejte nejlevnější povinné ručení
Porovnat povinné ručení
Porovnáváme nabídky těchto společností

Rozsah povinného ručení

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (tzv. povinné ručení) je pojištěním, které kryje škody způsobené třetím osobám.

Základní nabídka povinného ručení hradí škody na:

  • Na zdraví či usmrcením
  • Na majetku
  • Škody s povahou ušlého zisku

V základní nabídce povinného ručení jsou rovněž obsaženy asistenční služby, jejichž účelem je zlepšení služeb a především poskytnutí pomoci při nehodě či poruchách vozidla.

Limity pojistného plnění u povinného ručení jsou zákonem dané na 35 mil. u škod na věcech a ušlém zisku a 35 mil. u škod na zdraví. .

K základní nabídce máte navíc možnost připojistit si další rizika související s provozem vozidla:

  • připojištění úrazu přepravovaných osob
  • připojištění skel (nejen čelního)
  • připojištění krytí nákladů na půjčení náhradního vozidla
  • připojištění zavazadel
  • rozšíření asistenčních služeb
  • připojištění právní ochrany

Rozsah povinného ručení, výše limitu pojistného plnění a rozsahu asistenčních služeb je závislý na jednotlivých pojišťovnách. Pojišťovny samozřejmě nabízí povinného ručení v několika limitech. Tzn. že za vyšší cenu získáte kvalitnější pojistnou ochranu.