Získejte nejlevnější povinné ručení
Porovnat povinné ručení
Porovnáváme nabídky těchto společností

Pojišťovny odmítají platit. Víme, jak na ně

Ačkoliv řidič nehodu nezaviní, často musí podstatnou část opravy zaplatit ze svého. Nic na tom nemění fakt, že vozidlo viníka je řádně pojištěné, a opravu by tedy měla uhradit jeho pojišťovna. Ta sice škodu uhradí, ale pouze část. Jako důvod uvádí tzv. amortizaci. Mají na to pojišťovny právo?

Pojišťovny v mnoha případech odmítají uhradit celou opravu vozidla, které bylo poškozené při nehodě jiným řádně pojištěným vozidlem. Takovou zkušenost má například Jiří Šebesta z Prahy. Jeho vozidlo bylo poškozené při nehodě, ke které došlo v roce 2010. Oprava stála 102 tisíc korun, ale pojišťovna vyplatila pouze 67 tisíc korun. Pan Šebesta vozidlo potřeboval, a proto doplatil zbytek ze své kapsy. Ihned se však obrátil na právníky a dosáhl dorovnání požadované částky.

„Náklady na opravu u vozu pana Šebesty byly prokazatelně vynaloženy úsporně a účelně, neboť vozidlo bylo opraveno v neznačkovém servisu, tedy levněji než v servisu značkovém. Bylo to očividné, takže nemuselo dojít ani na soud. Pojišťovna přistoupila na dorovnání požadované částky, aniž bychom na ni museli podat žalobu,“ řekl Petr Novák, právník z projektu Vaše nároky.cz.

Jako nejčastější důvod pojišťovny uvádějí amortizaci

Pojišťovny se hájí tím, že vozidlo je používané delší dobu a použitím nových dílů při opravě dojde k jeho zhodnocení. To však není pravda, protože i nejlépe opravené vozidlo má po nehodě vždy nižší hodnotu.

Jejich postoj a argumentaci odmítl i Ústavní soud, který prohlásil, že „povinnost k úhradě nákladů na uvedení věci do původního stavu nelze přenášet na poškozeného a neodůvodněně jej znevýhodňovat proti škůdci (viníkovi). Rozsah náhrady škody musí zohlednit výši všech nutných prostředků, které poškozený byl nucen vynaložit k obnovení původního majetkového stavu, v daném případě opravě vozidla tak, aby bylo z technického hlediska stejně provozuschopné jako před škodnou událostí“.

Čeští motoristé však o této judikatuře nemají tušení, a proto bohužel netrvají na plné úhradě škody, protože se domnívají, že na to nemají právo.