Není třeba se obávat vysokých pokut, pokud se neúmyslně dopustíte dopravního přestupku. Pokud si sjednáte odpovídající pojištění, zaplatí je za Vás pojišťovna. Pojišťovna Slavia jako jediná v České republice nabízí pojištění proti dopravním pokutám.

Pojištění je určeno především řidičům, kteří se dopustí přestupku například náhodným přehlédnutím dopravním značky. Tedy neúmyslnou nebo neopakovanou chybou. Pojištění proto můžete získat pouze v případě, že nejste viníkem velmi závažné dopravní nehody či přestupku, nebo pokud nejste často pokutováni za ty samé drobné přestupky.

K získání pojistného plnění ovšem musí pojištěnec dále splnit několik podmínek. Protože se pojišťovna Slavia obává zneužití, pokuta nesmí být udělena blokově, ale musí jít do správního řízení. Dále platí, že za dopravní přestupek musí být udělen minimálně jeden trestný bod, a nakonec musí pojištěnec počítat s tím, že spoluúčast je ve výši 2 000 Kč.

 

Pojištění pokut se nevztahuje na:

?     Nepřímé škody všeho druhu (úroky, ušlý zisk apod.)

?     Pořádkové pokuty a sankce

?     Přestupky spáchané pod vlivem alkoholu (nad 0,3 promile) nebo jiné návykové látky

?     Jednání, kterým byl současně spáchán trestný čin (například způsobení dopravní nehody s ublížením na zdraví nebo s následkem smrti, neposkytnutí pomoci atd.)

?     Pokutu udělenou za odmítnutí dechové zkoušky nebo lékařského vyšetření

?     Jednání, kdy řidič nebyl držitelem příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění

?     Újmu vzniklou v přímé souvislosti s vadou vozidla, o které pojištěný mohl nebo měl vědět

Zdroj: idnes.cz

 

„Každý občas chybujeme a za dopravní přestupky můžeme dostat hned dva tresty – finanční pokutu a trestné body. Slavia pojišťovna pomůže minimalizovat pouze finanční ztrátu způsobenou pokutou. Řidič tedy v žádném případě nevyvázne z přestupku beztrestně. Trestné body mu pojištění nesmaže. Pokud si řidič z přestupku nevezme ponaučení, dřív nebo později přijde o všechny body a tedy i o řidičský průkaz,“ vysvětluje smysl pojištění Jan Bárta, obchodní a marketingový ředitel Slavia pojišťovny.

 

Jak pojištění dopravních pokut získat

Pojištění proti dopravním přestupkům získáte zdarma. Stačí jen využít speciální akce, kterou jsme pro Vás připravili. Objednejte si povinné ručení online a k němu zdarma získáte pojištění proti dopravním přestupkům, pneupojištění a cestovní pojištění na jeden rok zdarma.

„Více o akci najdete v aktualitách.“